กลุ่มงานบริหารทั่วไป


ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งจับญวน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566

โดย ทิพน์อักษร วุฒิสาโรจน์ ดาวน์โหลดแล้ว 25 ครั้ง

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งจับญวน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566