ถาม - ตอบ

ตั้งคำถามใหม่
คำถามที่
คำถาม
ผู้ถาม
วันที่ถาม
ผู้ดู
ผู้ตอบ
40000008
จะขอรับวัคซีนเข็มแรก จตุพล สนขำ
2021-09-23 21:52:04
7 0
40000007
เบอร์โทรสำนักงานสาธาณสุขติดต่อไม่ได้คะ อิสราภรณ์
2021-09-10 15:41:43
14 0
40000006
การจัดงานช่วงโควิด-19 กรรณิการ์ สวนผล
2021-09-01 11:29:45
16 0
40000005
การรับวัคซีน ลัดดาวัลย์
2021-08-31 10:44:17
28 0
40000004
หลักเกณฑ์ในการให้บริการซีนวัคซีน สำหรับผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคเบาหวาน (ซึ่งไม่ได้รับการให้บริการอย่างที่ควรจะเป็น) สิรินดา
2021-08-24 13:33:52
27 0
40000003
วัคซันโควิด19 อรัญญา ต้องสว่าง
2021-08-20 14:11:25
26 0
40000002
ขอวิธีตรวจสอบหลังจากยื่นลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19 ของหน่วยงานครับ อธิศ ฉิมนันท์
2021-07-15 10:26:15
44 0
40000001
วัคชีนโควิด19 มนัส โคตา
2021-07-08 17:25:37
56 0

จำนวน 13 คำถาม : 2 หน้า 1 [ 2 ] ถัดไป>>