กลุ่มงานบริหารทั่วไป


ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังยาว อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2

โดย ทิพน์อักษร วุฒิสาโรจน์ ดาวน์โหลดแล้ว 22 ครั้ง

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังยาว อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2