กลุ่มงานบริหารทั่วไป


ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพุม่วง ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2

โดย ทิพน์อักษร วุฒิสาโรจน์ ดาวน์โหลดแล้ว 14 ครั้ง

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพุม่วง ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2