กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล


ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแหลม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน/รายคาบ)

โดย อนันต์ พงษ์นาค ดาวน์โหลดแล้ว 88 ครั้ง

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแหลม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน/รายคาบ)