กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล


ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.บ้านมะขามโพรง ตำบลวังจันทร์ สสอ.แก่งกระจาน

โดย อนันต์ พงษ์นาค ดาวน์โหลดแล้ว 73 ครั้ง

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.บ้านมะขามโพรง ตำบลวังจันทร์ สสอ.แก่งกระจาน