กลุ่มงานบริหารทั่วไป


ประกาศเผยแพร่แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1

โดย ทิพน์อักษร วุฒิสาโรจน์ ดาวน์โหลดแล้ว 50 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1