กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล


ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เรื่อง ประกาศรายชื่อ กำหนดวัน เวลา และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

โดย อนันต์ พงษ์นาค ดาวน์โหลดแล้ว 528 ครั้ง

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เรื่อง ประกาศรายชื่อ กำหนดวัน เวลา และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ