กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล


ขอแจ้งเลื่อน ประกาศรายชื่อ กำหนดวัน เวลา และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จากเดิมจะประกาศวันที่ 5 มกราคม 2565 ขอเลื่อนเป็น ประกาศวันที่ 6 มกราคม 2565

โดย อนันต์ พงษ์นาค ดาวน์โหลดแล้ว 234 ครั้ง

ขอแจ้งเลื่อน ประกาศรายชื่อ กำหนดวัน เวลา และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จากเดิมจะประกาศวันที่ 5 มกราคม 2565 ขอเลื่อนเป็น ประกาศวันที่ 6 มกราคม 2565