กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล


ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.วัดเขาตะเครา หมู่ 5 ตำบลบางครก สสอ.บ้านแหลม

โดย อนันต์ พงษ์นาค ดาวน์โหลดแล้ว 85 ครั้ง

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.วัดเขาตะเครา หมู่ 5 ตำบลบางครก สสอ.บ้านแหลม