คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด(พชจ.)เยี่ยมเสริมพลัง พชอ.อำเภอเขาย้อย อำเภอหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านแหลม และอำเภอเมือง

โดย นายพากร ชุณหภัทรกุล อ่านแล้ว 17 คน

วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2565 นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นำทีมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด (พชจ.) เยี่ยมเสริมพลัง พชอ.อำเภอเขาย้อย อำเภอหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านแหลม และอำเภอเมือง โดยมี นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี และผู้แทนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี(พมจ.) เป็นเลขานุการ นายอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้นำท้องถิ่น ให้การต้อนรับ ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและตัวแทนภาคเอกชน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขาย้อย ,หนองหญ้าปล้อง รพ.สต.บางขุนไทร และโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี