ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 24/2565

โดย นายพากร ชุณหภัทรกุล อ่านแล้ว 27 คน

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น.นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ร่วมประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 24/2565 โดยมีนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน รายงานสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โอมิครอน โดยในวันนี้ มีรายงาน ยอดผู้ป่วยสะสม(การระบาดระลอกมกราคม 2565) จำนวน 18,495 ราย ติดเชื้อเพิ่มวันนี้รวมทั้งหมด 37 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 61 ราย ณ ห้องประชุม 1 พระนครคีรี ชั้น 5 สนง.สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี