อบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย เขตสุขภาพที่ 5 รุ่นที่ 2

โดย สิทธวิชญ์ ตาลวงศาณินันท์ อ่านแล้ว 585 คน

วันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 09:00 น.นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย เขตสุขภาพที่ 5 รุ่นที่ 2 กล่าวรายงานโดย ด.ต.หญิงเบญจพร พุฒคำ หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมด้วย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี และคณะผู้บริหาร ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมลองบีชชะอำ จังหวัดเพชรบุรี