จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เปิดหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด- 19 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันเพชรบุรี

โดย นายพากร ชุณหภัทรกุล อ่านแล้ว 86 คน

วันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น.นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี กล่าวรายงานพิธีเปิดการฉีดวัคซีน โควิด- 19 โดยมีนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันเพชรบุรี ร่วมด้วย นางมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดเพชรบุรี คณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการและแขกผู้มีเกียรติ เปิดให้บริการฉีดวัคซีนในระหว่างวันที่ 24 ถึง 28 มกราคม 2565 ณ บริเวณลานจอดรถชั้นใต้ดิน ห้างสรรพสินค้าโรบินสันเพชรบุรี