สรุปตรวจราชการและนิเทศงานฯ กรณีปกติ รอบที่ 1 รพ.พระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี

โดย นายพากร ชุณหภัทรกุล อ่านแล้ว 58 คน

วันนี้ (21 มกราคม 2565) เวลา 13:30 น นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ให้ต้อนรับ นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 และคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศงาน จังหวัดเพชรบุรี ร่วมด้วย นายแพทย์พิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ และคณะผู้บริหาร ณ ห้องประชุมชั้น 9 โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี