ตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ 1 จังหวัดเพชรบุรี

โดย นายพากร ชุณหภัทรกุล อ่านแล้ว 316 คน

วันนี้ (20 มกราคม 2565) เวลา 13.30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ร่วมรับการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ 1 จังหวัดเพชรบุรี ในระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2565 โดยมี นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วย นายแพทย์กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศก์ และคณะ ผ่านระบบ Vdo Conference นายแพทย์สุทัศน์ ไชยยศ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี นำเสนอข้อมูลการดำเนินงานภาพรวมของจังหวัด ณ ห้องประชุมพระนครคีรีชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี