กิจกรรมก้าวท้าใจ Season 5

โดย นายพากร ชุณหภัทรกุล อ่านแล้ว 53 คน

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 17:30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี กล่าวรายงานพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมทางกายทุกกลุ่มวัยผ่านกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 5โดยมีแพทย์หญิงอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 เป็นประธาน ร่วมด้วย นางมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 5 ณ จุดชมวิวชายหาดชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี