พิธีเปิดคลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลบ้านแหลม

โดย นายพากร ชุณหภัทรกุล อ่านแล้ว 539 คน

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 14:00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดคลินิกผู้สูงอายุ โครงการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อมอบเป็นของขวัญปี 2566 อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยมอบแว่นสายตา และผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ให้กับผู้สูงอายุ โดยมี ภญ.อุทัยวรรณ โยคนิตย์ กล่าวรายงานฯ ร่วมด้วย นางมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเพชรบุรี เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี และคณะผู้บริหาร พญ.ณัฏฐ์ธมน ธีระเมธีกุล นำเสนอแนวทางการดำเนินงานผู้สูงอายุ คลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลบ้านแหลม และเยี่ยมชม case ตัวอย่างในการวางแผนการดูแล ผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมเอื้อฤาชา โรงพยาบาลบ้านแหลม