พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุข

โดย นายพากร ชุณหภัทรกุล อ่านแล้ว 52 คน

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้นรุ่นที่ 32 ประจำปี 2566 ณ หอประชุมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี