รับมอบชุดตรวจ Onsite COVID-19 AG Rapid Test Casette(1T)

โดย นายพากร ชุณหภัทรกุล อ่านแล้ว 535 คน

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น.นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย นางมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน รับมอบวัสดุทางการแพทย์ จากคลินิกเทคคิคการแพทย์ บ.เอซีซี เมดิคอล แล็บ มาบริจาคชุดตรวจ Onsite Covid-19 Ag Rapid Test Cassette (1T) ให้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 2,000 ชุด มูลค่ารวม 100,000 บาท เพื่อการกุศลสาธารณะ