อบรมปฐมนิเทศบุคลากรจบใหม่และข้าราชการบรรจุใหม่ก่อนประจำการ รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ 2566

โดย นายพากร ชุณหภัทรกุล อ่านแล้ว 524 คน

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.นายเพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีเปิดและกล่าวให้โอวาท ในการอบรมปฐมนิเทศบุคลากรจบใหม่และข้าราชการบรรจุใหม่ก่อนประจำการ รุ่นที่ 2 ในโครงการปฐมนิเทศบุคลากรจบใหม่และข้าราชการบรรจุใหม่ก่อนประจำการ ปีงบประมาณ 2566 โดยมี นางมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เข้าร่วมโครงการฯ จัดโดยกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี