สำนักงานสาธาณณสุขจังหวัดเพชรบุรีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2566

โดย นายพากร ชุณหภัทรกุล อ่านแล้ว 52 คน

วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 09:00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธี ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีใส่สะอาดร่วมต้านทุจริตประจำปี 2566 ในการประชุม คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.)ครั้งที่ 1/2566 ร่วมด้วยนางมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเพชรบุรี และคณะผู้บริหาร ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี