กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. บ้านพุตูม อำเภอบ้านลาด

โดย นายพากร ชุณหภัทรกุล อ่านแล้ว 35 คน

วันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 9:00 น.นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์ สสจ.เพชรบุรี มอบหมายให้ นายแพทย์อมรเทพ บุตรกตัญญู รองนายแพทย์ สสจ.เพชรบุรี กล่าวรายงาน กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ออกให้บริการประชาชน พร้อมมอบยารักษาโรคและผ้าห่มกันหนาวและออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วย โดยมีนายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน ร่วมด้วย นายสำราญ เจริญผล รองนายแพทย์ สสจ.เพชรบุรี นายอำเภอบ้านลาด สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าฯ เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และผู้นำชุมชน ณ บ้านพุตูม ม.5 ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี