ประชุมคณะกรรมการ To Be Number One จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2566

โดย นายพากร ชุณหภัทรกุล อ่านแล้ว 30 คน

วันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 13:30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้ นายบุญลาภ ทิพย์จันทร์ รองนายแพทย์ สสจ.เพชรบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการ To Be Number One จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายณัฐชัย นำพูลสุขสันต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธาน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี