กิจกรรมแผนบูรณาการความร่วมมือดูแลรักษา พื้นที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี

โดย นายพากร ชุณหภัทรกุล อ่านแล้ว 23 คน

วันที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 08:00 น.นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกิจกรรมแผนบูรณาการความร่วมมือดูแลรักษาพื้นที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี ร่วมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเพชรบุรี และโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี