หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านเนินรัก อ.เขาย้อย

โดย นายพากร ชุณหภัทรกุล อ่านแล้ว 27 คน

วันที่ 2 มกราคม 2566 เวลา 9:00 น.นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์ สสจ.เพชรบุรี กล่าวรายงาน กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ออกให้บริการประชาชน พร้อมมอบยารักษาโรคและผ้าห่มกันหนาวและออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วย โดยมีนายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน ร่วมด้วยนายบุญลาภ ทิพย์จันทร์ นายสำราญ เจริญผล รองนายแพทย์ สสจ.เพชรบุรี นายอำเภอเขาย้อย โรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาล เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าฯ และผู้นำชุมชน ณ โรงเรียนบ้านเนินรัก ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี