พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 และงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2565

โดย นายพากร ชุณหภัทรกุล อ่านแล้ว 14 คน

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 09:30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 และงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยมีนายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน ณ จุดตรวจสามแยกท่า ตำบลท่าเสน อำเภอบ้านลาด