สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเพชรบุรีรับมอบเงินบริจาค จากสมาคมวิชาชีพสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

โดย นายพากร ชุณหภัทรกุล อ่านแล้ว 22 คน

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย นางมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเพชรบุรี รับมอบเงินบริจาค จากสมาคมวิชาชีพสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมของสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเพชรบุรี ต่อไป