ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

โดย นายพากร ชุณหภัทรกุล อ่านแล้ว 7 คน

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 08:30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด ทาสี “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” แสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดในกลาง ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี