สสจ.เพชรบุรี รับรางวัล พชอ.อำเภอสุขใจ

โดย นายพากร ชุณหภัทรกุล อ่านแล้ว 23 คน

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9:00 น.นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ร่วมงานมหกรรมพลังคน พชอ. 2 คุณภาพชีวิตวิถีใหม่ และร่วมพิธีมอบรางวัล โดยจังหวัดเพชรบุรีได้รับรางวัลอำเภอสุขใจ ได้แก่ พชอ.อำเภอชะอำ จากนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมด้วยนายประสาน วงค์ลาวัลย์ รอง นพ.สสจ.เพชรบุรี ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร