หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ณ อบต.บางตะบูน

โดย นายพากร ชุณหภัทรกุล อ่านแล้ว 30 คน

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9:00 น.นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์ สสจ.เพชรบุรีมอบหมายให้ นายแพทย์อมรเทพ บุตรกตัญญู รองนายแพทย์ สสจ.เพชรบุรี ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ออกให้บริการประชาชน พร้อมมอบยารักษาโรคและผ้าห่มกันหนาวและออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วย โดยมีนายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน ร่วมด้วย นายสำราญ เจริญผล รองนายแพทย์ สสจ.เพชรบุรี นายอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาล เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี และผู้นำชุมชน ณ อบต.บางตะบูน อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี