หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ณ วัดหัวนา ต.ไร่โคก อ.บ้านลาด

โดย นายพากร ชุณหภัทรกุล อ่านแล้ว 13 คน

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09:00น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี กล่าวรายงานกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วย ในพื้นที่ ณ วัดหัวนา ต.ไร่โคก อ.บ้านลาด โดยมี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธาน พร้อมมอบยารักษาโรคและผ้าห่มกันหนาว ร่วมด้วย รองนายแพทย์ สสจ.เพชรบุรี นายอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ ผอ.โรงพยาบาล หัวหน้าส่วนราชการและแขกผู้มีเกียรติ