ต้อนรับคณะอนุกรรมการ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE

โดย นายพากร ชุณหภัทรกุล อ่านแล้ว 8 คน

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.30 น.นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ร่วมเป็นเกียรติ ต้อนรับคณะอนุกรรมการ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ร่วมด้วย นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นางมัลลิกา แทนสวัสดิ์ประธานแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติ ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแหลม ที่ว่าการอำเภอเขาย้อย รพ.สต.สระพัง และ โรงเรียนโยธินบูรณะ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี