ตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านร่วมใจพัฒนา ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

โดย นายพากร ชุณหภัทรกุล อ่านแล้ว 26 คน

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 9.30 น.นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย นางมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเพชรบุรี คณะผู้บริหารฯและแขกผู้มีเกียรติ ให้การต้อนรับ ท่านนายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ ที่ปรึกษามูลนิธิ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี (สอน.)ประธานคณะตรวจเยี่ยม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี บ้านร่วมใจพัฒนา ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี