ประชุมคณะกรรมการบริหาร(กบห.)

โดย สิทธวิชญ์ ตาลวงศาณินันท์ อ่านแล้ว 445 คน

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น.นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร(กบห.) ร่วมด้วย นางมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี