มอบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และทอดผ้าป่าสามัคคี รพ.หนองหญ้าปล้อง ปี 2562

โดย สิทธวิชญ์ ตาลวงศาณินันท์ อ่านแล้ว 612 คน

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น.นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีมอบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2562 โดยมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ร่วมด้วย นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี นางมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเพชรบุรี และคณะผู้บริหาร ผอ.โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง นายอำเภอหนองหญ้าปล้อง สาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าปล้อง คณะเจ้าหน้าที่ ประชาชนร่วมพิธีฯ