ติดเชื้อสะสม เพิ่มขึ้้น(ผู้ป่วยใหม่)
หายแล้ว วันนี้รักษาหาย
ยังรักษาอยู่ รพ. เพิ่มขึ้น
เสียชีวิต เพิ่มขึ้น
ข้อมูล ณ วันที่
บ้านเลขที่ หมู่ที่
ตำบล อำเภอ
จังหวัด houseID
สถานพยาบาล รหัสยา ชื่อยา