ตรวจเยี่ยม รพ.หนองหญ้าปล้อง

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนางมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดเพชรบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ณ …

ตรวจเยี่ยม รพ.หนองหญ้าปล้อง อ่านต่อ>>>

นพ.สสจ.พบ.ตรวจเยี่ยม รพ.บ้านลาด

วันที่ 27 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนางมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดเพชรบุรี และคณะผู้บริหาร …

นพ.สสจ.พบ.ตรวจเยี่ยม รพ.บ้านลาด อ่านต่อ>>>

พิธีถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีอัญเชิญพระโกศและถุงบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์

วันศุกร์ที่ 27 ต.ค.2560 เวลา 08.00 น. นายแพทย์สาธิต ทิมขำ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี และนายทวีศักดิ์ วัดอุดม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี พร้อมคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ ร่วม ณ …

พิธีถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีอัญเชิญพระโกศและถุงบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์ อ่านต่อ>>>

พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐นพ.เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี และนางมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดเพชรบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ร้อยใจเป็นหนึ่งเดียว ร่วมใจถวายดอกไม้จันทน์ ณ …

พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลมหาภูมิพลอดุลยเดช อ่านต่อ>>>

วันปิยมหาราช

วันที่ 23 ตุลาคม 2560  นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนายบุญลาภ  ทิพย์จันทร์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี นำคณะข้าราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช …

วันปิยมหาราช อ่านต่อ>>>

วันพยาบาลแห่งชาติ

.    วันเสาร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๗.๓๐ นนายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนางมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดเพชรบุรี …

วันพยาบาลแห่งชาติ อ่านต่อ>>>