ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างในโครงการกำจัดเชื้อมาลาเรียดื้อยาในกลุ่ม ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง (Regional Artemisinin Imitiatve 3 Elimination : RAI3E) ตำแหน่ง ผู้ช่วยประสานงาน กำกับ และประเมินผลโครงการ ระดับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างในโครงการกำจัดเชื้อมาลาเรียดื้อยาในกลุ่ม ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง (Regional Artemisinin Imitiatve 3 Elimination : RAI3E) ตำแหน่ง ผู้ช่วยประสานงาน กำกับ และประเมินผลโครงการ ระดับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด อ่านต่อ>>>