วันพยาบาลแห่งชาติ

 

วันเสาร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๗.๓๐ นนายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนางมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ พร้อมทั้งวางพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อถวายราชสักการะเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่มีต่อวิชาชีพพยาบาล โดยมีนางฉัตรพร  ราษฏร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธี  วันพยาบาลแห่งชาติปีนี้ตรงกับวันเสาร์ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ลานวัฒนธรรมหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรี

Comments

comments

About นายพากร ชุณหภัทรกุล

View all posts by นายพากร ชุณหภัทรกุล →