พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐นพ.เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี และนางมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดเพชรบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ร้อยใจเป็นหนึ่งเดียว ร่วมใจถวายดอกไม้จันทน์ ณ วัดคงคารามวรวิหาร ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี เพื่อแสดงความอาลัยในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙

 

Comments

comments

About นายพากร ชุณหภัทรกุล

View all posts by นายพากร ชุณหภัทรกุล →