ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ณ โรงพยาบาลเขาย้อย

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนางมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดเพชรบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ณ โรงพยาบาลเขาย้อย โดยมี นายแพทย์สินธนา กุลธนาวงศ์ รักษาการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาย้อยและคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ โดยเน้นการขับเคลื่อนทีมสหวิชาชีพสาธารณสุข ตั้งเป้า “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” พร้อมย้ำแผนการปฏิรูปของสาธารณสุขคือ ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ระบบบริการ พัฒนาคน และระบบบริหารจัดการ คลีนิคหมอครอบครัว รพ.สต.ติดดาว หลังจากนั้นได้เดินทางต่อไปยัง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาย้อย เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ โดยมีนายณรงค์ ไมตรีจิตต์ สาธารณสุขอำเภอเขาย้อย พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

Comments

comments

About นายพากร ชุณหภัทรกุล

View all posts by นายพากร ชุณหภัทรกุล →