นักศึกษาแพทย์ฝึกงาน จ.เพชรบุรี

วันที่ 11 ตุลาคม 2560 นายแพทย์สาธิต ทิมขำ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ออกฝึกปฏิบัติงานงานวิชาเวชศาสตร์ชุมชน ตามโรงพยาบาลต่างๆ ใน จ.เพชรบุรี จำนวน 14 ท่าน ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

Comments

comments