พิธีปฏิญาณตนเนื่องในวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล(ประเทศไทย)

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้ นายโกศล กลิ่นมาลี รองนายแพทย์สาธารณสุข นำคณะข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีปฏิญาณตนเนื่องในวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล(ประเทศไทย) โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี  เป็นประธาน  จัดโดย สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี

Comments

comments

About นายพากร ชุณหภัทรกุล

View all posts by นายพากร ชุณหภัทรกุล →