โครงการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ เป็นกรณีพิเศษ รอบที่ 3

วันที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานพิธีเปิดการอบรม โครงการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ก่อนประจำการ เป็นกรณีพิเศษ รอบที่ 3 ปี 2563 วันที่ 7- 8 ธันวาคม 2563 จำนวน 79 ตำแหน่ง ร่วมด้วยนางมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดเพชรบุรี และคณะผู้บริหารฯ ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

Comments

comments

About นายพากร ชุณหภัทรกุล

View all posts by นายพากร ชุณหภัทรกุล →