กิจกรรม Big cleaning day จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 09:00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม Big cleaning day จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร มหาภูมิพลอดุเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ร่วมด้วย นางมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดเพชรบุรี และคณะผู้บริหาร ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

Comments

comments

About นายพากร ชุณหภัทรกุล

View all posts by นายพากร ชุณหภัทรกุล →