วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 07.00 น.นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสำราญ เจริญผล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี นำคณะบุคลากรในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกิจกรรม วันพระบิดาแห่งฝนหลวง โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

Comments

comments

About นายพากร ชุณหภัทรกุล

View all posts by นายพากร ชุณหภัทรกุล →