อบรม อสม.ใหม่/ทดแทน อ.แก่งกระจาน

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 11:00 น.นายแพทย์ เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ แพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)ใหม่/ทดแทน อำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 24 – 28 มิถุนายน 2563 ร่วมด้วยนางมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายสุขประเสริฐ ทับสี สาธารณสุขอำเภอแก่งกระจาน กล่าวรายงาน แพทย์หญิงอนุธิดา ประทุม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งกระจาน ให้การต้อนรับ

Comments

comments

About นายพากร ชุณหภัทรกุล

View all posts by นายพากร ชุณหภัทรกุล →