สสจ.พบ.ตรวจเยี่ยมเสริมพลังโรงเรียนสถานการณ์โควิด-19 ก่อนเปิดภาคเรียน

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 09:00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานตรวจเยี่ยมเสริมพลังโรงเรียนเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้ ร่วมด้วยนางมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเพชรบุรีคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ณ โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี โรงเรียนบ้านในดง อ.ท่ายาง โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี และโรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา อ.ชะอำ

Comments

comments

About นายพากร ชุณหภัทรกุล

View all posts by นายพากร ชุณหภัทรกุล →