ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 มอบสิ่งสนับสนุน อสม.สู้โควิด-19

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น.นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี รับมอบสิ่งสนับสนุน ชุดวัสดุ อุปกรณ์ปฏิบัติงานแก่ อสม.หมอประจำบ้านต้านโควิด-19 จากนางสาวนัยนา หมวดวัฒน์ รอง ผอ.ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ราชบุรีและคณะ ให้แก่ตัวแทน อสม.ทั้ง 8 อำเภอ ประกอบด้วย 1.เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด(เทอร์โมสแกน)จำนวน 18 เครื่อง  2.ปรอทวัดไข้แบบดิจิตอล จำนวน 120 เครื่อง 3.หน้ากากเฟคชิลด์ จำนวน 385 ชิ้น 4.ถุงมือทางการแพทย์ 435 กล่อง 5.ชุดคลุมกันฝน 1,020 ตัว 6.แอลกอฮอล์แบบน้ำ 384 ขวด ร่วมด้วยนางมัลลิกา แทนสวัสดิ์ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดเพชรบุรี และคณะผู้บริหาร ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

Comments

comments

About นายพากร ชุณหภัทรกุล

View all posts by นายพากร ชุณหภัทรกุล →